Hotline: 0915 014 000 - 0985 158 483
  • Giao hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ tư vấn, lắp đặt miễn phí tại nhà

Hoàng Long - Xưởng Sản Xuất Bình Phong Lớn Nhất Hà Nội

Bình Phong Y Tế

Bình Phong HL306

Mã: HL 306

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong HL305

Mã: HL 305

Giá: 2.650.000VNĐ

Bình Phong HL304

Mã: HL 304

Giá: 2.650.000VNĐ

Bình Phong HL303

Mã: HL 303

Giá: 2.550.000VNĐ

Bình Phong HL302

Mã: HL 302

Giá: 2.250.000VNĐ

Bình Phong HL301

Mã: HL 301

Giá: 2.350.000VNĐ

Bình Phong Gỗ

Bình Phong HL 137

Mã: HL 137

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong HL 136

Mã: HL 136

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong HL 135

Mã: HL 135

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong HL 134

Mã: HL 134

Giá: 3.250.000VNĐ

Bình Phong HL 132

Mã: HL 132

Giá: 3.990.000VNĐ

Bình Phong HL 131

Mã: HL 131

Giá: 3.450.000VNĐ

Bình Phong Cắt CNC

Bình Phong HL424

Mã: HL 424

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong HL423

Mã: HL 423

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong HL422

Mã: HL 422

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong HL421

Mã: HL 421

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong HL420

Mã: HL 420

Giá: 3.300.000VNĐ

Bình Phong HL419

Mã: HL 419

Giá: 3.300.000VNĐ

Vách Ngăn Liền Kệ

Vách Liền Kệ 36

Mã: BPLK 36

Giá: 3.950.000VNĐ

Vách Liền Kệ 35

Mã: BPLK 35

Giá: 3.950.000VNĐ

Vách Liền Kệ 34

Mã: BPLK 34

Giá: 3.890.000VNĐ

Vách Liền Kệ 33

Mã: BPLK 33

Giá: 3.950.000VNĐ

Vách Liền Kệ 32

Mã: BPLK 32

Giá: 3.890.000VNĐ

Vách Liền Kệ 31

Mã: BPLK 31

Giá: 3.890.000VNĐ

Vách Ngăn CNC Cao Cấp

Vách Ngăn CNC 624

Mã: CNC 624

Giá: 2.250.000VNĐ

Vách Ngăn CNC 623

Mã: CNC 623

Giá: 1.850.000VNĐ

Vách Ngăn CNC 622

Mã: CNC 622

Giá: 1.850.000VNĐ

Vách Ngăn CNC 621

Mã: CNC 621

Giá: 1.750.000VNĐ

Vách Ngăn CNC 620

Mã: CNC 620

Giá: 1.750.000VNĐ

Vách Ngăn CNC 619

Mã: CNC 619

Giá: 1.750.000VNĐ

Bình Phong Văn Phòng

Bình Phong HL513

Mã: HL 513

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong HL512

Mã: HL 512

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong HL510

Mã: HL 510

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong HL509

Mã: HL 509

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong HL508

Mã: HL 508

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong HL507

Mã: HL 507

Giá: 3.750.000VNĐ

Bình Phong Tre

Bình Phong HL216

Mã: HL 216

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong HL212

Mã: HL 212

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong HL208

Mã: HL 208

Giá: 2.450.000VNĐ

Bình Phong HL207

Mã: HL207

Giá: 2.250.000VNĐ

Bình Phong HL201

Mã: HL 201

Giá: 2.250.000VNĐ

Bình Phong HL616

Mã: HL 616

Giá: 3.600.000VNĐ

Mành Hạt Gỗ

Rèm Hạt Gỗ 707

Mã: HL 707

Giá: 600.000VNĐ

Rèm Hạt Gỗ 706

Mã: HL 706

Giá: 600.000VNĐ

Rèm Hạt Gỗ 705

Mã: HL 705

Giá: 600.000VNĐ

Rèm Hạt Gỗ 704

Mã: HL 704

Giá: 600.000VNĐ

Rèm Hạt Gỗ 703

Mã: Hl 703

Giá: 600.000VNĐ

Rèm Hạt Gỗ 702

Mã: HL 702

Giá: 600.000VNĐ